Tuesday, November 21, 2017

copyright

Ký Sự Thương Hiệu

tac_pham_viet

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết. Đối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

 Thời gian để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

 Tài liệu cần thiết để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết:

Liên Hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được:

+ Tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu

+ Soạn đơn đăng ký nhãn hiệu

+ Phân loại nhóm

+ Sdt: (+84)914195266

+ Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-     Giấy ủy quyền (theo mẫu của A&S LAW)

-     Bản mô tả tác phẩm viết (viết và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của A&S LAW)

-     Tuyên bố sở hữu bản quyền tác phẩm viết (theo mẫu của  A&S LAW)

-     Giấy cam đoan (theo mẫu của A&S LAW)

-     Giấy phép đăng ký kinh doanh (trong trường hợp bên đăng ký bản quyền tác phẩm viết là pháp nhân)

-     Chứng minh thư (trong trường hợp cá nhân đăng ký bản quyền tác phẩm viết)

Đối tượng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm viết có thể đơn ở đây gồm: truyện ngắn, bài báo, bài viết… Cơ quan chức năng có quyền cấp bảo hộ bản quyền tác phẩm viết là Cục bản quyền tác giả (COV).

Thời gian để bảo hộ bản quyền tác phẩm viết: 5-10 ngày

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 

Email: banquyenlogo@gmail.com

Hotline: (+84)972817669

Tel: (+84) 435551315

 
Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết
A&S LAW
Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết
2015-08-25 03:40:05

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, tầng 17, tòa Nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Fax: (+84) 435551315

Tel: (+84) 435551315

Hotline: (+84) 914195266

 

 

logoanslawfirm

Brown Blue Orange