Monday, December 11, 2017

trademark

Ký Sự Thương Hiệu

don dang ki quoc te nhan hieuĐơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu độc quyền có nguồn gốc Việt Nam-Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Marid.

Tổ chức, cá nhân cần hiểu rõ các yêu cầu đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam nhằm thuận lợi trong quá trình thực hiện đồng thời đảm bảo sự tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Về mặt ngôn ngữ của đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cần đáp ứng điều kiện sau:

+ Đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

+ Đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

+ Ngôn ngữ sử dụng trong đơn đăng kí quốc tế nhãn hiệu phải chính xác, tương ứng với các nội dung thông tin về nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

-    Yêu cầu về nôi dung đơn:

+ Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí. Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. 

+ Khi làm đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu người làm đơn phải điền chính xác, đầy đủ thông tin vào các mục dành cho người nộp đơn và phải gắn kèm các mẫu nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu tương ứng đã được đăng ký tại Việt Nam.

+ Người nộp đơn phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của người nộp đơn, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng.

-  Về phí và lệ phí : Người nộp đơn cần tính sơ bộ tổng số phí, lệ phí theo biểu lệ phí in trên mẫu đơn hoặc có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chính xác số phí, lệ phí cần phải nộp cho Văn phòng quốc tế. Người nộp đơn phải thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí đó cho Văn phòng quốc tế và phải nộp thêm các khoản lệ phí, phí liên quan theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, người nộp đơn có trách nhiệm nộp các khoản lệ phí phát sinh liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu do việc khai báo các thông tin không chính xác hoặc không thống nhất theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

- Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thông báo kịp thời các yêu cầu của người nộp đơn cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.

Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan tới  sở hữu trí tuệ hãy liên hệ với công ty A&S Law chúng tôi để được biết thêm các thông tin và giải đáp thắc mắc.

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 

Email: banquyenlogo@gmail.com

Hotline: (+84)972817669

Tel: (+84) 435551315


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn đăng kí quốc tế nhãn hiệu độc quyền có nguồn gốc Việt Nam
A&S LAW
Đơn đăng kí quốc tế nhãn hiệu độc quyền có nguồn gốc Việt Nam
2015-04-17 04:33:42

Đơn đăng kí quốc tế nhãn hiệu độc quyền có nguồn gốc Việt Nam

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, tầng 17, tòa Nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Fax: (+84) 435551315

Tel: (+84) 435551315

Hotline: (+84) 914195266

 

 

logoanslawfirm

Brown Blue Orange