Monday, December 11, 2017

trademark

Ký Sự Thương Hiệu

dang_ky-Nhan-Hieu.Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục ở hữu trí tuệ. Cục SHTT sẽ tiến hành các thủ tục xem xét, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, một trong các thủ tục trong quy trình đó là thẩm định hình thức.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT tiến hành việc bổ sung, sủa chữa tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận thêm tài liệu bổ sung

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

-      Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, hóa đơn phí, lệ phí, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các tài liệu khác (nếu có).

-      Kiểm tra hình thức tài liệu,

-      Kiểm tra nội dung các tài liệu

-      Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lế, đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên nếu có,

-      Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Sau khi hoàn thành các công việc trên, Cục SHTT phải tiến hành thông báo kết quả thẩm định hình thức:

-      Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày ưu tiên ( trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do) .

-      Trường hợp đơn có những thiếu sót, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định dự định từ chối công nhận đơn hợp lệ, trong đó trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, các lý do, thiếu sót khiến đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ: Trường hợp người nộp đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ gửi Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời gian ấn định, thẩm định viên ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

    Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

    Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích 

Email: banquyenlogo@gmail.com

Hotline: (+84)972817669

Tel: (+84) 435551315


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu
A&S LAW
Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu
0000-00-00 00:00:00

Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa chỉ: Phòng 1704, tầng 17, tòa Nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Fax: (+84) 435551315

Tel: (+84) 435551315

Hotline: (+84) 914195266

 

 

logoanslawfirm

Brown Blue Orange